ĐĂNG KÝ XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

ĐĂNG KÝ XIN CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH/ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 2- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). […]

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CP – 300.000đ (3 ngày làm việc)

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CP - 300.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết […]

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 300.000đ (3 ngày làm việc)

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 300.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải […]

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV – 300.000đ (3 ngày làm việc)

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV - 300.000đ (3 ngày làm việc) 4

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ […]

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DNTN – 300.000đ (3 ngày làm việc)

BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DNTN - 300.000đ (3 ngày làm việc) 5

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp […]

GIẢI THỂ CÔNG TY – 800.000đ (5 ngày làm việc)

GIẢI THỂ CÔNG TY - 800.000đ (5 ngày làm việc) 6

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên. 2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 3- Danh sách người lao động […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 7

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 8

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 9

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty; 3- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP - 500.000đ (3 ngày làm việc) 10

THÀNH PHẦN HỒ SƠ : 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của. 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty. 4- Mục lục hồ sơ tạm […]

0918664439