THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh công ty dntn (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV - 400.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 3- Bản sao hợp lệ quyết […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 4

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) […]

0918664439