DỊCH VỤ KẾ TOÁN – QUYẾT TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - QUYẾT TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

Quyết toán thuế, báo cáo tài chính là công việc rất phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững, đồng thời phải nắm bắt và hiểu rõ về các nghiệp vụ, chứng từ, sổ sách để xử lý các sai phạm về thuế cũng như các hóa đơn bị […]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG – 500.000đ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG - 500.000đ 2

DỊCH VỤ BAO GỒM: – Tư vấn dịch vụ kế toán : sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào – Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi – Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng – Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý – Lập Báo cáo sử dụng hóa […]

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – 800.000đ/tháng

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI - 800.000đ/tháng 3

DỊCH VỤ BAO GỒM: – Tư vấn Sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào – Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi – Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng – Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý – Lập Báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý – Lập […]

0918664439