TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty; 3- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP - 500.000đ (3 ngày làm việc) 4

THÀNH PHẦN HỒ SƠ : 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của. 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty. 4- Mục lục hồ sơ tạm […]

0918664439