THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DNTN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DNTN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thành lập văn phòng đại diện công ty dntn (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện 4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của […]

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lên của Hội đồng thành viên đối (do Chủ […]

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV - 400.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc lập văn phòng đại diện (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty […]

THÀNH LẬP VPĐD CÔNG TY CP – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP VPĐD CÔNG TY CP - 400.000đ (3 ngày làm việc) 4

Thành phần hồ sơ: 1- Thông báo về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cổ phần ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần của Hội đồng quản trị […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY DNTN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 5

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh công ty dntn (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 6

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng thành viên đối (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Bản sao biên bản họp về việc […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV - 400.000đ (3 ngày làm việc) 7

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty 3- Bản sao hợp lệ quyết […]

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 8

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh công ty cổ phần của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN – 300.000Đ (3 ngày làm việc)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - 300.000Đ (3 ngày làm việc) 9

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Văn bản xác nhận vốn pháp […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – 300.000Đ (3 ngày làm việc)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - 300.000Đ (3 ngày làm việc) 10

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại […]

0918664439