TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – […]

0918664439