GIẢI THỂ CÔNG TY – 800.000đ (5 ngày làm việc)

GIẢI THỂ CÔNG TY - 800.000đ (5 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên. 2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội 3- Danh sách người lao động […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 400.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 400.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh 4- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 5- Bìa hồ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DNTN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác). 4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ CHI PHÍ: – […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 4

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 2- Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty; 3- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên); 4- Bìa hồ sơ […]

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CP - 500.000đ (3 ngày làm việc) 5

THÀNH PHẦN HỒ SƠ : 1- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của. 2- Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại Hội đồng cổ đông 3- Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông trong công ty. 4- Mục lục hồ sơ tạm […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CP THÀNH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CP THÀNH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 6

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Điều lệ công ty chuyển đổi 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CP – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY CP - 500.000đ (3 ngày làm việc) 7

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) 3- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 8

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Điều lệ công ty chuyển đổi 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MTV THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 9

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Điều lệ công ty chuyển đổi 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo […]

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 10

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 2- Điều lệ công ty 3- Danh sách thành viên 4- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh […]

0918664439