CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI DNTN THÀNH CÔNG TY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) 2- Điều lệ công ty 3- Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh […]

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CP THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CP THÀNH CÔNG TY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Quyết định bằng văn bản về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Đại hội đồng cổ đông 3- Bản sao biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của […]

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH MTV – 500.000đ (3 ngày làm việc)

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH MTV - 500.000đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều […]

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY DNTN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY DNTN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 4

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 3- Mục lục hồ […]

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH 2TV TRỞ LÊN – 500.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH 2TV TRỞ LÊN - 500.000đ (3 ngày làm việc) 5

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I. Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ: 1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định […]

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH CP – 500.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CTY TNHH CP - 500.000đ (3 ngày làm việc) 6

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I.Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ: 1- Thông báo tăng vốn điều lệ (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ […]

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN – 300.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN - 300.000đ (3 ngày làm việc) 7

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách thành viên 4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ […]

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MTV – 300.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH MTV - 300.000đ (3 ngày làm việc) 8

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên […]

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN – 300.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - 300.000đ (3 ngày làm việc) 9

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh […]

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN – 300.000đ (3 ngày làm việc)

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN - 300.000đ (3 ngày làm việc) 10

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: I-Từ tỉnh khác đến Tp.HCM: 1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty 3- Danh sách cổ đông sáng lập 4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa […]

0918664439