DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN – 300.000Đ (3 ngày làm việc)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - 300.000Đ (3 ngày làm việc) 1

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 300.000Đ (3 ngày làm việc)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - 300.000Đ (3 ngày làm việc) 2

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký 2- Dự thảo Điều lệ có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty và người đại diện theo pháp luật 3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực […]

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN – 300.000Đ (3 ngày làm việc)

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - 300.000Đ (3 ngày làm việc) 3

THÀNH PHẦN HỒ SƠ: 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ thành lập công ty cổ phần (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo […]

0918664439