DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG – 500.000đ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG - 500.000đ 1

DỊCH VỤ BAO GỒM: – Tư vấn dịch vụ kế toán : sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào – Nhận Hóa đơn chứng từ tận nơi – Lập Báo cáo thuế VAT hàng tháng – Lập Tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý – Lập Báo cáo sử dụng hóa […]

0918664439