DỊCH VỤ KẾ TOÁN – QUYẾT TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - QUYẾT TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1

Quyết toán thuế, báo cáo tài chính là công việc rất phức tạp đòi hỏi người thực hiện phải có kinh nghiệm, chuyên môn vững, đồng thời phải nắm bắt và hiểu rõ về các nghiệp vụ, chứng từ, sổ sách để xử lý các sai phạm về thuế cũng như các hóa đơn bị mất, hỏng, sai phạm không hợp lý để tìm ra phương pháp xử lý.

CÔNG VIỆC BAO GỒM:

– Tiếp nhận, kiểm tra phân loại chứng từ trước khi quyết toán thuế:
+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán
+ Phân loại chứng từ hợp lý, hợp lệ để thuận tiện cho việc quyết toán thuế.
+ Lập các chứng từ theo quy định của Bộ tài chính
+ Lập các chứng từ nhập, xuất, thu, chi theo các chứng từ gốc
+ Lập các chứng từ ngân hàng liên quan.
+ Lưu trữ chứng từ hoàn chỉnh để đảm bảo đến khi quyết toán thuế.
– Cân đối các loại chi phí
+ Cân đối lãi, lỗ, doanh thu, chi phí hợp lý
+ Cân đối, phân tích các chi phí rủi ro để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp
– Hệ thống sổ sách
+ Lập sổ nhật ký chung
+ Lập sổ chi tiết hàng hóa, công nợ, doanh thu, giá vốn, khấu hao….
+ Lập hệ thống sổ cái các tài khoản
– Hệ thống báo cáo gồm:
+ Bảng cân đối phát sinh
+ Bảng báo cáo tài chính
+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Hoàn thiện báo cáo, hồ sơ
+ Lập hồ sơ khai thuế GTGT: Tờ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, quyết toán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
+ Lập hồ sơ khai thuế TNCN: Tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý; tờ khai quyết toán thuế TNCN năm.
+ Lập quyết toán thuế TNDN: Tờ khai tạm tính quý, quyết toán năm.
+ Lập báo cáo tài chính năm.
+ Thanh tra thực tế: Làm việc, giải trình trực tiếp với thanh tra thuế khi quyết toán thực tế.

CHI PHÍ: Từ 1.000.000đ -> 15.000.000đ. Chi phí phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động và số lượng hóa đơn chứng từ xuất, nhập của mỗi doanh nghiệp.

Hãy liên hệ chúng tôi số 091 8 66 443 9 (Mr. Phát) để được tư vấn cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0918664439